The Teahouse of Family Fu (Cha Jia Fu)Address:

Hou Hai Xinan
Hou Hai Xibei An (northwest side of Hou Hai, next to Kong Yiji)
Beijing, China

Neighborhood:

Hou Hai/Gu Lou/Nan Lou Gu Xiang

Contact:

tel: 010/6616-0725

© 2014 NileGuide.com   ·   Blog   ·   Facebook   ·   Contact Us   ·   About Us   ·   Privacy Policy   ·   Terms & Conditions