Hai BarAddress:

36 Yandai Xiejie
Beijing, China

Neighborhood:

Hou Hai/Gu Lou/Nan Lou Gu Xiang

Contact:

tel: +86 10 6403 4913

Hours:

Su to Sa from 11:00 AM to 02:00 AM

Cuisines:

Asian

Map:© 2014 NileGuide.com   ·   Blog   ·   Facebook   ·   Contact Us   ·   About Us   ·   Privacy Policy   ·   Terms & Conditions