Dong Hua Men Night MarketAddress:

Xing Dong An Plaza
off Wangfujing Daije
100005 Beijing, China

Neighborhood:

Wang Fu Jing

Contact:

tel: +86 10 8119 1011

Strenuousness:

No Sweat

Map:© 2014 NileGuide.com   ·   Blog   ·   Facebook   ·   Contact Us   ·   About Us   ·   Privacy Policy   ·   Terms & Conditions