Gui Ji Peking Opera Goods ShopAddress:

130 Qian Men Avenue
Xuan Wu District
100051 Beijing, China

Neighborhood:

Tiananmen Square/Qian Men

Contact:

tel: +86 10 6705 0984

Strenuousness:

No Sweat

Photo:
Map:© 2014 NileGuide.com   ·   Blog   ·   Facebook   ·   Contact Us   ·   About Us   ·   Privacy Policy   ·   Terms & Conditions