Beijing Hutong Inn

Address:

No.17 Zhangwang Alley, Jiu Gulou Avenue
Dongcheng District
100009 Beijing, CN

Hotel star rating:

3 stars

Map:


Contact   ·   Privacy   ·   Terms