mirch masala BYO restaurant

Address:

Chāoyáng qū yǎ bǎo lù Rìtán gōngyuán běimén Rìtán shàngjiē 2 hào lóu 130 hào
ya bao lu
100020 Beijing, China
view in google maps

Phone:

85636304
Contact   ·   Privacy   ·   Terms