Noodle Loft (Mian Ku Shanxi Shiyi)

Address:

Xi Dawang Lu 20
From bus stop, walk back 90m [300 ft.]
Beijing, China

Phone:

010/6774-9950

Map:


Contact   ·   Privacy   ·   Terms