Bokhara Carpets

Address:

Xianxia Lu 679
Off Yan'an Xi Lu, near Shuicheng Lu, Changning
200336 Shanghai, China

Phone:

+86 21 6290 1745

© 2020 NileGuide.com   ·   Facebook   ·   Contact Us   ·   Privacy Policy   ·   Terms & Conditions