Shanghai Jingde Zhen Porcelain Artware (Shanghai Jingde Zhen Yishu Ciqi Shangdian)

Address:

Nanjing Xi Lu 1185
At Shanxi Bei Lu, Jing An
200040 Shanghai, China

Phone:

+86 21 6253 0885

Map:© 2017 NileGuide.com   ·   Blog   ·   Facebook   ·   Contact Us   ·   About Us   ·   Privacy Policy   ·   Terms & Conditions