Seafood Restaurants in Tokyo

Tarafuku

7-8-18 Ginza
Suzuran Dori

Read more

Kazan

6-14-2 Ginza
On the corner of Showa Dori and Miyuki Dori

Read more

Kandagawa

2-5-11 Soto-Kanda
On Shohei Bashi Dori (Hwy. 17)

Read more

Izu'ei

2-12-22 Ueno
On Shinobazu Dori, across the street from Shinobazu Pond and the Shitamachi Museum, next to KFC

Read more

Tentake

6-16-6 Tsukiji

Read more

Komagata Dojo

1-7-12 Komagata
Taito-ku

Read more
Contact   ·   Privacy   ·   Terms170 ms