Restaurants Near Thien Hau Pagoda in Ho Chi Minh

com tam cali

approx 4 blocks
32 Nguyen Trai

Read more

Cafe S'cottage

approx 7 blocks
Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more

Hoa Vien Beer House

approx 7 blocks
Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more

Nam Kha

approx 9 blocks
46 D Dong Khoi, Dong Khoi Area

Read more

Barbecue Garden

approx 11 blocks
135A Nam Khi Khoi Nghia

Charming Patio...
Read more

Cơm Chay Thanh Lương

approx 1 mile
545A, 3 Tháng 2, P.8, Q.10, Việt Nam

Read more

Nhà Hàng Cà Phê Điểm Hẹn Sài Gòn

approx 2 miles
230, 3 Tháng 2, P.12, Q.10, Việt Nam

Read more

Passio coffee

approx 2 miles
Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more

Park Lounge

approx 2 miles
Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more

Cuc Gach restaurant

approx 2 miles
10 Dang Tat

Authentic Homestyle Vietnamese Cuisine...
Read more

Gala Royale

approx 2 miles
Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more

Liberty restaurant

approx 2 miles
Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more

Bến Thành Market, Ho Chi Minh City

approx 2 miles
Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more

Bo Bit Tet Hoa Diem Son

approx 2 miles
102 Cao Thang

Where Grease Is Gold...
Read more

Banh Khot

approx 2 miles
59B Cao Thang

Many Bites...
Read more

Nhà Hàng Món Huế

approx 2 miles
7, Cao Thắng, P.2, Q.3, Việt Nam

Read more

Co Ba Banh Khot

approx 2 miles
59 Cao Thang

Exemplary Southern Specialties...
Read more

Quán Phở Trang

approx 2 miles
428, Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Việt Nam

Read more

Lau De 306, Dien Bien Phu, HCMC, Vietnam

approx 2 miles
Điện Biên Phủ, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more

Saigon Veggan

approx 2 miles
Võ Văn Tần, 5th Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Read more
Contact   ·   Privacy   ·   Terms